Haber Detayı
27 Haziran 2017 - Salı 10:33
 
Seçim ve değişim yakındır
DİĞER Haberi
Seçim ve değişim yakındır

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı (HP MYO) Üyesi Jale Refik Rogers, ülkemizde yaşananlar karşısında halkın hesap sormaya başladığını söyleyerek, değişimin yakın, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. KIBRIS TV’de Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bir Parantez’ programına konuk olan Dr. Jale Refik Rogers gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rant dağıtımının şu dönemde en önemli icraat olduğunu vurgulayan Rogers, Halkın Partisi’nin iktidara geldiği zaman yasalara uygun hareket edeceğini ve hareket etmeyenleri de yargılayacağını iddia etti. Rogers, “erken seçim kaçınılmaz olarak karşımızda duruyor. Yapılan tüm hukuksuzlukların hesabı sorulacak” dedi. HP MYO Üyesi Dr. Jale Refik’in konuk olduğu programda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şöyle: SORU: Hükümetin icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? CEVAP: Halkın Partisi’nin kurulma amacı eski siyasetin yarattığı yapıya ve yönetim anlayışına bir son vermektir. Şu anda mevcut azınlık hükümeti tekrar tekrar eski siyasetin örneklerini sergilemektedir. Aile bireyleri, parti yöneticileri ve yandaşlar için yapılan istihdamlara, arazi tahsislerine, ihalelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Askeri arazinin sivilleştirilerek Maliye Bakanı’nın oğluna verilmesi, Ulaştırma Bakanı’nın olmayan havayolu şirketine uçuş izni vermesi, Başbakan’ın halkın parasıyla kızının mezuniyet törenine gitmesi, halka ait piknik alanının bir ilçe başkanına verilmesi, sit alanlarının ve vakıf arazilerinin özel şirketlere verilmesi gibi örnekler her geçen gün artmaktadır. Görevi kötüye kullanma, usulsüzlük, çıkar ve rüşvet iddiaları farklı farklı konularda karşımıza çıkmaktadır. Artık bakanların kendi aralarında çıkar tartışmalarına başlamıştır. Seçim yakındır ve pervasızca rant dağıtımının sebebi de budur. Bu rant dağıtımının onlara oy getireceğini düşünen siyasiler tekrar düşünmelidir. Seçimi yapacak olan halktır. Halk bu şekilde yönetilmek istemediğinin mesajlarını vermektedir. En gencinden en yaşlısına bu düzenden bıkmış usanmıştır. Halk iradesini sandıkta gösterecektir. Bu düzenden sorumlu olanlar, yapılanları normalleştirmeye çalışıyor, bu düzenin değişmeyeceğine halkı inandırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu sistemsizlik onlara yarıyor. Halkın Partisi göreve geldiğinde onların yaptığını yapmayacak, yasaları uygulayacak, yasalara uymayanları da yargılayacaktır. Hukuk devleti olmanın gereği budur. SORU: Biraz da mesleki anlamda değerlendirmeler yapalım, sağlık sistemimiz ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? CEVAP: Ülkemizde sağlık yönetimi, kötü yönetimin en bariz örneklerinden biri haline gelmiştir. Uzun yıllardır sağlık sistemindeki ihmal ve başıboşluk, sonunda hekimlerin odak noktası olduğu bir tartışmaya dönüşmüştür. Her zaman olduğu gibi olan sağlık hizmeti alamayan halka olmaktadır. Sağlık politikasının halk odaklı bir vizyonla şekillendirilmesi gerekirken, günü geçirme politikaları ile geldiğimiz nokta ortadadır. Sağlık politikası ile ilgili yıllardır bir yol çizilemedi. Halkın Partisi sağlıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile göreve gelecektir. İsrafı önleyici adımlar atmak, otomasyon sistemini Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm birimlere yaymak, sağlıklı veri toplamak, eksik personel ihtiyacını gidermek için planlama yapmak, teşkilat yasası gibi güncelliğini yitirmiş yasaları çağımızın ihtiyaçlarına göre güncellemek, hasta hakları yasası veya bulaşıcı hastalıklar yasası gibi taslak halinde bekleyen yasaları geçirmek Halkın Partisi’nin kısa vadede hedefleridir. Gelmiş geçmiş hükümetlerin bu konularda yıllardır bir adım attığını görmedik, bu saatten sonra da atılmasını beklemiyoruz. SORU: Kısa vadede atılacak adımları biraz açabilir miyiz? CEVAP: Kamudaki sağlık hizmetlerinde ciddi bir eleman eksikliği baş göstermektedir. Uzun yıllardır süregelen ihmalin sonucunda kamu hastanelerinde hekim, hemşire, laboratuar personeli ve paramedik personel eksikliği ciddi boyuta ulaşmıştır. Belli hastanelerde uzman hekim ve hemşire eksikliği, laboratuar hizmetlerinde laborant eksikliği mevcuttur. Sağlık personelinin uzun saatler çalışması verimliliklerini etkileyecek boyuta ulaşmıştır. Hal böyle iken ülkenin farklı bölgelerine hastane açmayı vadeden mevcut Sağlık Bakanı’nın bu yapacağı hastaneleri nasıl çalıştırmayı planladığı bir merak konusudur. Biz Halkın Partisi olarak bina yapmayı değil, sağlık hizmetlerini çalışır hale getirmeyi öncelik olarak görmekteyiz. Mevcut merkezleri çalışır hale getirecek nitelikli personel sayısının artırılması, cihaz alt yapısının geliştirilmesi, hızır hizmetlerinin güçlendirilmesi bizim önceliğimizdir. Sağlık alanında en büyük sorunlardan birisi de israftır. İsrafı önlemek için gerekli önlemleri alacağız. Otomasyon sistemini sağlık ocaklarına, eczanelere yayılacak şekilde genişleteceğiz. Gerek hastane, gerek ilaç eczacılık dairesinin envanterlerini otomasyon sistemine gireceğiz. Böylece hastanelerde ve İlaç Eczacılık Dairesi’nde malzeme ve ilaç stoklarımızın takibini sağlıklı şekilde yapabileceğiz, sağlık çalışanlarının ve hastaların malzeme ve ilaç siparişlerindeki aksaklıklardan dolayı mağdur olmasını önleyeceğiz. Kamu Hastanelerinden özel hastanelere yapılan sevkler dikkatle değerlendirilecek, sevkleri önlemek için gereken önlemler alınacak, malzeme veya eleman eksikliğinden kaynaklanan sevkleri önlemek için planlama yapılacak, özel hastanelerle yapılan anlaşmalar açık ve şeffaflıkla yapılacak. Bu gibi adımlar bu güne dek yapılan israfın önüne geçecek ve sağlık bütçesinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak. Halkın Partisi’nin sağlık alanında önceliklerinden birisi de ülkemizdeki veri eksikliğine son vermek olacak. Ülkemizde en büyük eksikliklerden birisi hiçbir alanda sağlıklı veri bulunmamasıdır. Özellikle sağlık alanında yeterli istatistik olmaması planlama yapmaya engel teşkil etmektedir. Kanser kayıtçılık ülkemizde yeni yeni başlamıştır. Kanser başta olmak üzere, ülkemizde sıklıkla görülen belli başlı bulaşıcı veya kronik hastalıkların da bir haritasının çıkarılması sağlık alanında planlama yapmanın temelini oluşturur. Sağlık Bakanlığı altında bu verileri doğru şekilde toplayacak ve analizlerini yapacak bir birim kurmak Halkın Partisi’nin önceliklerinden olacaktır. Ancak elimizde sağlıklı veri olursa, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirebiliriz. Bir hastalığın olmasını engellemek, tedavisini yapmaktan çok daha kolaydır. Hem hastanın hayat kalitesi açısından, hem de maddi açıdan önceliğimiz budur. Halkın Partisi koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmekte kararlıdır. SORU: Hasta hakları konusunda neler söyleyebiliriz? CEVAP: Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının görevini laiki ile idame ettirebilmesi için gerekli hizmet içi eğitim, malzeme ve cihaz altyapısının oluşturulması ne kadar önemli ise, hastaların da kamu hastanelerinde hakkını arayabileceğini ve sorunlarını aktarabileceği bir halkla ilişkiler birimi oluşmasını o kadar önemli bulmaktayız. Göreve geldiğimizde, kamu hastanelerinde kaliteyi artırmak için yönetsel bazı değişiklikler yapmayı planlıyoruz ve bu bağlamda hastaların danışabileceği yeni bir Halkla İlişkiler Birimi de oluşturacağız. Bu yönetsel değişiklikleri yapmak için Teşkilat Yasası’nda gerekli değişiklikleri yapmaktan kaçınmayacağız. Teşkilat Yasası yıllardır güncellenmeyi bekliyor. Sağlık alanı her geçen gün değişiyor, yeni uzmanlık alanları, yeni ihtisas alanları oluşuyor. Teşkilat Yasası’nın güncellenerek çağı yakalaması için adım atacağız. Teşkilat Yasası, Hasta Hakları Yasası gibi sağlık alanında birçok yasa geçirilmeyi bekliyor ve mevcut siyasiler irade göstererek bu yasaları geçirmek için adım atmadı. Verilecek sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için gerekli olan yasal düzenlemeleri göreve gelir gelmez hayata geçirmeye başlayacağız, kaliteyi artırmak hedefiyle sağlık çalışanlarının performans değerlendirmesinde hastanın değerlendirmesine de yer vereceğiz. SORU: Gıda güvenliği konusunda ne düşünüyorsunuz? CEVAP: Halkın Partisi, halk sağlığı açısından gıda güvenliğinin öneminin bilincindedir. Ülkemizde gıda güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Halk olarak tükettiğimiz gıdalara güvenmiyoruz. Tarım ilaçlarını satan kişilerin aynı zamanda bu ilaçları öneren kişiler olmaları sakıncalıdır. Bu konuda Tarım Dairesi’ne büyük görev düşmektedir. Tarım Dairesi’nin, üreticilere ilaçların kullanımı, miktarı ve zamanlaması ile ilgili yol gösterecek ziraat mühendisleri açısından güçlendirilmesi gerekmektedir. Gıda güvenliğinin diğer bir boyutu da tarladan sofraya kadar geçen süreçte yapılacak olan denetimlerdir. Tarlalardan denetim için örnekler alınmasından, testlerin yapılmasına ve kullanıma uygun olmayan meyve-sebzenin imhasına kadar geçen süreç iyi tarım uygulamaları kriterleri doğrultusunda yönetilmelidir. Halkın Partisi olarak biz bu sistemi hayata geçireceğiz. Devlet Laboratuarı’nın altı ay önce yanmasıyla kullanılamaz hale gelmesinin yarattığı boşluk ülkemizde gıda güvenliği açısından ciddi endişeler doğurmuştur. Devlet Laboratuarı’nın bazı bölümleri hâlâ hizmet veremez durumdadır. Devlet Laboratuarı’nın, yangından önceki gibi, tam randımanlı çalışmasını sağlamak, halk sağlığını korumak açısından en büyük öncelik olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’ndan halk bu konuda şeffaflık bekliyor, fakat bu son altı ayda atılan adımlara baktığımızda şeffaflık görmüyoruz.
Kaynak: Editör:
Etiketler: Seçim, ve, değişim, yakındır,
Yorumlar
Haber Yazılımı